Класифікатор організаційно-правових форм господарювання (КОПФГ)

Код Найменування
100 ПІДПРИЄМСТВА
110 ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
120 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
130 КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
140 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
145 КАЗЕННЕ ПІДПРИЄМСТВО
150 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
160 ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО
170 ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО
180 ПІДПРИЄМСТВО ОБ’ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН (РЕЛІГІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ,ПРОФСПІЛКИ)
185 ПІДПРИЄМСТВО СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ
190 ОРЕНДНЕ ПІДПРИЄМСТВО
191 ІНДИВІДУАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
192 СІМЕЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
193 СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
200 ГОСПОДАРСЬКІ ТОВАРИСТВА
230 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
231 ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
232 ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
235 ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ (ТОВАРИСТВО)
240 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
250 ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
260 ПОВНЕ ТОВАРИСТВО
270 КОМАНДИТНЕ ТОВАРИСТВО
300 КООПЕРАТИВИ
310 ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ
320 ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ
330 СПОЖИВЧИЙ КООПЕРАТИВ
340 СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ
350 СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ
390 КООПЕРАТИВНИЙ БАНК
400 ОРГАНІЗАЦІЇ (УСТАНОВИ, ЗАКЛАДИ)
410 ОРГАН ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ
420 ОРГАН МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
425 ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД)
430 КОМУНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД)
435 ПРИВАТНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД)
440 ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД) ОБ’ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН (РЕЛІГІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ, ПРОФСПІЛКИ, СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ ТОЩО)
490 ОРГАНІЗАЦІЯ ОРЕНДАРІВ
495 ОРГАНІЗАЦІЯ ПОКУПЦІВ
500 ОБ’ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ (ЮРИДИЧНИХ ОСІБ)
510 АСОЦІАЦІЯ
520 КОРПОРАЦІЯ
530 КОНСОРЦІУМ
540 КОНЦЕРН
550 ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ
590 ІНШІ ОБ’ЄДНАННЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ
600 ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ БЕЗ СТАТУСУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
610 ФІЛІЯ (ІНШИЙ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ)
620 ПРЕДСТАВНИЦТВО
800 ОБ’ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН, ПРОФСПІЛКИ, БЛАГОДІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ІНШІ ПОДІБНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
810 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ
815 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
820 СПІЛКА ОБ’ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН
825 РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ
830 ПРОФСПІЛКА
835 ОБ’ЄДНАННЯ ПРОФСПІЛОК
840 ТВОРЧА СПІЛКА (ІНША ПРОФЕСІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ)
845 БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ
850 ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТОДАВЦІВ
855 ОБ’ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ
860 ОРГАН САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ
900 ІНШІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ
910 ПІДПРИЄМЕЦЬ-ФІЗИЧНА ОСОБА
915 ТОВАРНА БІРЖА
920 ФОНДОВА БІРЖА
925 КРЕДИТНА СПІЛКА
930 СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО
935 СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ
940 НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД
995 ІНШІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ

Залишити відповідь